МНС Ромни. 2 Спеціальний регіональний центр швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

Новини
Конфлікт інтересів треба знати
Четвер, 02 липня 2020, 16:41

Конфлікт інтересів: треба знати!

 

Закон України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» (із змінами та доповненнями) (далі Закон) визначає:

 

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

З моменту, коли службова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, вона зобов’язана повідомити не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника, а якщо особа перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань запобігання корупції  (далі - Національне агентство) чи  інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

Звернення до територіального органу Національного агентства або ж Національного агентства не звільняє особу від обов’язків: повідомити безпосереднього керівника про конфлікт інтересі та не вчиняти дій і не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Особи, зазначені  у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника (пункт 2 частини першої статті 28 Закону) .

В свою чергу  безпосередній  керівник  або керівника органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади  повинен:

1. прийняти рішення щодо врегулювання у підлеглої особи конфлікту інтересів протягом двох робочих днів після отримання повідомлення ( частина третя статті 28 Закону);

2.повідомити підлеглу особу про прийняте рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів (частина третя статті 28 Закону);

3. вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи (частина четверта статті 28 Закону).

 

Таким чином, згідно з частинами третьою та четвертою статті 28 Закону врегулювання конфлікту інтересів є безпосередньою сферою відповідальності керівника, рівень якого дозволяє вжити заходи, які б в повній мірі забезпечували запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (окрім випадків перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника).

Крім того, відповідно до статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів настає адміністративна відповідальність, яка тягне за  собою накладення штрафу від ста до двохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 1700 грн. до 3400 грн.).

 

До того ж, в разі порушення вимог щодо повідомлення та врегулювання  конфлікту інтересів можливо застосувати дисциплінарну відповідальність.

 

Враховуючи вищенаведене, чинне законодавство передбачає активну модель поведінки посадових осіб щодо виявлення та врегулювання конфліктів їх приватних інтересів з публічними, якої потрібно безумовно дотримуватись для збереження  авторитету служби  та своєї репутації.

 

 

Начальник юридичної групи

Міжрегіонального центру швидкого реагування

ДСНС України                                                                     Володимир ВАЛЬЦЕР

 


Зона відповідальності

 

АнонсСчетчик тИЦ и PR